ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.u-stlye.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 3. pont) szerint fogyasztónak minősül az a Felhasználó, aki természetes személy és kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, aki így árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó, vagy Fogyasztónak minősülő Felhasználó). 

   2. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Univ-Fashion Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. emelet 8. ajtó

Áru visszaküldési cím: 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. emelet 8. ajtó
Képviselő neve: Zelenák Márk
Cégjegyzékszám: 01-09-408274
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23781539-2-41
Közösségi adószám: HU23781539
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt.
Számlaszám: 10102103-81573000-01004009 
IBAN számlaszám: HU8310102103-81573000-01004009 
E-mail cím: info@u-style.hu
Telefonszám: +36 70 324 7665

(továbbiakban: Szolgáltató)

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

3.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

3.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb..) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

4.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználó számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.  A weblap tetején kiválasztható, hogy „férfi”, vagy „női”,részre keres terméket a Felhasználó.. Ezt követően a Felhasználó a weboldal tetején megjelenő szűrők segítségével navigálhat a márkák, a termékkategóriák és a termékjellemzők között.

 Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az intézmény vagy márka kiválasztásával jelennek meg az adott kategóriához tartozó termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A képekre kattintva is elérhetőek a termékek adatlapjai. A kiválasztott adatlapon lehet méretet és színt választani. A több színben rendelhető modellek egy termékként szerepelnek.

A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között minimális eltérés lehetséges. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. A termékek kizárólag az adatlapon szereplő méretben rendelhetőek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Tovább a pénztárhoz” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre(jelenleg nem elérhető), regisztrációra (jelenleg nem elérhető), valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon. (Ez a funkció jelenleg inaktív)

Az egyedi tervezőben (továbbiakban tervező) készített termékeken obszcén, a csatlakozott intézmények és a U-Style értékrendjével nem összeegyeztethető szavak és szövegrészletek elhelyezése tilos, ezek gyártását az Univ-Fashion Kft. megtagadja. Ennek jogát és döntési hatáskörét az Univ-Fashion Kft. minden esetben egyedi döntés alapján határozza meg. A felhasználót ilyen esetekben az Univ-Fashion Kft. értesíti és lehetősége van a tervezést módosítani, vagy a termék ellenértékét visszaigényelni.

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

4.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

4.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

4.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a számlázz.hu-n keresztül, melyet a rendelés véglegesítése során megadott e-mail címen bocsájt a Felhasználó részére. 

4.6. Fizetés

A Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • utánvéttel készpénzben, vagy bankkártyával
  • Simplepay fizetés
  • 4.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Az Univ-Fashion Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ön által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, akkor vizsgálat indul a szállítóvállalatnál a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ez idő alatt semminemű visszatérítés, illetve visszaküldés nem lehetséges. A csomag kézhezvételekor ajánlatos leellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval, ellenkező esetben az átvételi szelvényen kézírásával és aláírása kíséretében pontosan fel kell tüntetnie az eltéréseket. Ha a kézhez vett áru nem egyezne meg a megrendelt termékkel, akkor – az alkalmazott, érvényben lévő garanciákra vonatkozó bárminemű következmény nélkül – azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a következő címen: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em. 8. ajtó címen vagy e-mailben az info@u-style.hu címen.

A termék visszaküldését csak akkor fogadjuk el, ha eredeti állapotban, megfelelő csomagolásban és a kiegészítőkkel együtt küldi vissza. Jogos visszaküldés esetében a Vevő választhat a termék megjavítása vagy kicserélése között, kivéve, ha a választott opció jelentős többletköltséget vonna maga után egy másik lehetséges opcióhoz képest. A megrendelt áru kiszállítása során 24 órás késés lehetséges. Biztonsági okokból, minden bankkártyás rendelés ellenőrzés alá kerül. Hogy rendelését érvényesnek tekinthessük, bizonyos esetekben kiegészítő adatok kérhetőek.

Így arra kérjük, hogy a késés elkerülése érdekében adja meg a következő adatokat: – a fizető fél e-mail címe (magán vagy munkahelyi) – a fizető fél telefonszáma (magán vagy munkahelyi), hogy a nap folyamán bármikor elérhető legyen.

5. ELÁLLÁSI JOG

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a Fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkoznak.

A Fogyasztó a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le: 

– amelyen a Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (vagy több termék esetén az utolsó terméket) átveszi,

– több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi,

– termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható a fenti elállási jog. 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt, és jelen ÁSZF 1. számú mellékletét is képező elállási nyilatkozat mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidőszámítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az elállási nyilatkozatminta a jelen ÁSZF végén található 1. számú mellékletként.

6. SZAVATOSSÁG

6.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a  Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.Használt dolog esetén ez a határidő egy év a Fogyasztó vonatkozásában.

A nem Fogyasztó Felhasználóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó  az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a  Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.  Végső esetben a Felhasználó a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Felhasználó érdekeit kímélve, határidőben nem tud eleget tenni, vagy, ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó azonban az előző bekezdésben írtakkal ellentétben nem jogosult a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavítani, illetve mással kijavíttatni.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató  adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után  késedelem nélkül közölni., Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni

A Felhasználó közvetlenül a  Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén  a teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, pl. a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját (miszerint a termék már a Felhasználóhoz való érkezés előtt is hibás volt) termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval (nem a Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti.

6.3. Szavatossági igények érvényesítés Szolgáltató felé 

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Univ-Fashion Kft.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em. 8. ajtó

Áru visszaküldési cím: 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2.

Telefonszám: +36 70 324 7665

E-mail cím: info@u-style.hu

7.  PANASZKEZELÉS

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Univ-Fashion Kft, 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em. 8. ajtó

Áru visszaküldés: 5666 Medgyesegyháza, Dózsa György u. 2.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em. 8. ajtó

Telefonszám: +36 70 324 7665

E-mail cím: info@u-style.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉS HATÓSÁGOK, FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEK ELŐTT

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló  jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén:

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Tel/Fax: 06-66/324-976.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a. pontja alapján, a  békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.  

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. EGYÉB

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Tájékoztatás

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy nem áll rendelkezésre külön, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek vonatkozásában. 

9.3. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. augusztus 8.


Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  Univ-Fashion Kft  (Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 1. em. 8. ajtó, E-mail cím: info@u-style.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:[1]

Áruátvétel időpontja:[2]

A Fogyasztó neve:

A Fogyasztó címe:

A Fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

[2] A megfelelő időpont jelölendő